Adatvédelem

Az Air Partner Kft. az airpartner.hu/repulojegy-repjegy.hu weboldalon online repülőjegy foglalási szolgáltatást üzemeltet, amelynek használata során a honlapra látogatók adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a szolgáltató ezúton tájékoztatja a felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Cégünk tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait, a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Felhasználó a honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Az adatkezelés célja

A repülőjegy foglaláshoz és vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés célja a honlap látogatóinak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a megrendelések teljesítésének, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása.

Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes, cégünk csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a felhasználó személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja

Cégünk általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelő megnevezése

Név: Air Partner Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Mártírok utcája 2.
Képviselő neve: Salamon Attila
Nyilvántartásba vételi száma: 05-09-006053
Adószám: 11449911-2-05
Telefonszám: (+36) 46 342 826
E-mail: iroda@airpartner.hu
NAIH: 110372

Cookie elhelyezésére vonatkozó szabályok

Cégünk által alkalmazott cookie-k kizárólagos célja, hogy a felhasználó által kért szolgáltatásokat, tartalmakat részére biztosítani tudja. A cookie-k elhelyezésével egyszerűbb tájékozódási lehetőséget illetve vásárlási folyamatot tud biztosítani cégünk. A cookie-kal kapcsolatos adattárolás a felhasználó informatikai eszközén valósul meg. A felhasználónak lehetősége van a cookie-kat törölni illetve blokkolni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében. A cookie-k használata megkönnyíti a honlapunkon való keresést, a korábban megadott adatok megjegyzésével és későbbi automatikus felajánlásával, melyek körébe a bankkártya adatok nem tartoznak bele.

Az airpartner.hu/repulojegy-repjegy.hu külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkek-en elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek.

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen cégünk, illetve munkatársaink jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó hozzájárulása alapján kerül sor.

Adatbiztonság

A szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés; a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználásának megelőzésére.

Tájékoztatáshoz való jog

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a cégünk által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségek útján.

Cégünk a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Cégünk a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

E-mail címek felhasználása

Cégünk vállalja, hogy a regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint ha a felhasználó önkéntesen hozzájárult ahhoz, hogy a szolgáltató hírlevelet küldjön a részére.

Cégünk kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítését, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Hírlevél

A hírlevél célja, hogy a szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról és új funkciókról.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést tartalmazó leveleket cégünk csak és kizárólag a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

A hírlevélre való feliratkozással a felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A hírlevélről felhasználó leiratkozhat a hírlevélben szereplő linkre kattintva vagy akárcégünknek küldött email segítségével. Ebben az esetben szolgáltató a felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges.

Egyéb rendelkezések

Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően felhasználó a szolgáltatás használatával elfogadja a módosított adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy oldalunk használata során bármilyen módon kárt okozott, a szolgáltató jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Cégünk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához.